Natuurbegraafplaats Reiderwolde

De zuidkant van natuurgebied Reiderwolde is sinds 2011 een natuurbegraafplaats. Het heeft een dubbele bestemming: natuur met natuurbegraafplaats, ook wel bekend als bos-, groene, of ecologische begraafplaats. Een verantwoorde combinatie van natuur, cultuur en economie.

reiderwolde1Dagelijks wandelen mensen over de natuurbegraafplaats. Zij vinden er de rust en de intimiteit van de natuur en kunnen zo even alleen zijn met hun gedachten. Bij gelegenheden kunnen er naast de begrafenissen ook bijzondere activiteiten plaatsvinden. Dit altijd met respect voor overledenen, hun nabestaanden en natuur. De natuurbegraafplaats is ca. 9 ha groot. Het wordt in clusters ( ca. 2 ha.) opgedeeld voor de uitgifte van grafrechten. Dit om de natuur zo veel mogelijk in rust te laten en de gelegenheid te geven tot herstellen.

Het aanbod van natuurbegraafplaats Reiderwolde voor belangstellenden die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot natuurbegraven bestaat uit:

• graven die niet worden geruimd

• gratis gebruik openluchttheater voor ontvangstruimte voor afscheidsceremonie en herdenkingsbijeenkomsten

• tijdstip begraven naar eigen keuze tussen zonsopgang en zonsondergang; meerprijs voor tijdstippen na 16.00 uur en in het weekend vanaf vrijdag 16.00

• tijdsduur ceremonie naar eigen keuze

• beheer en onderhoud bos en natuurbegraafplaats

• advies en begeleiding bij keuze en plaatsing van gedenktekens

• begeleiding bij plaatsen gedenkteken op graf

• begeleiding bij planten herinneringsbomen op graf

Clusters

Per grafveld zijn er plekken beschikbaar waaruit een graf gekozen kan worden. Deze graven liggen op ruime afstand van elkaar, met daarbij ruimte voor een aantal urnengraven. Als de beschikbare graven in een grafveld zijn uitgegeven, wordt een volgende grafveld opengesteld voor de uitgifte van graven. Graven worden niet geruimd. Elk graf staat in onze administratie geregistreerd, zodat altijd op basis van markering, landmeting en/of gps de exacte plek van het graf gelokaliseerd kan worden.

reiderwolde2 reiderwolde3 reiderwolde4

reiderwolde5 reiderwolde9 reiderwolde10

<